European Conservatives and Reformists Party (previously Alliance of Conservatives and Reformists in Europe)

"Táimid aontaithe ag ár luachanna lárnacha ar dheis. Tá Páirtí ECR tiomanta don tsaoirse aonair, don cheannasacht náisiúnta, don daonlathas parlaiminteach, don mhaoin phríobháideach, don rialtas teoranta, don tsaorthrádáil, do luachanna teaghlaigh agus do chineachadh cumhachta. Is iad na luachanna sin is bonn leis an bpolaitíocht, lena n-áirítear an fhís atá againn d’Aontas Eorpach athchóirithe."

> Registration: Decision notified on 28/08/2017 and published on 05/09/2017
> Seat and address: Rue du Trône 4, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://ecrparty.eu
> Affiliated European political foundation: New Direction