European Conservatives and Reformists Party (previously Alliance of Conservatives and Reformists in Europe)

"Mūs vieno mūsu centriski labējās vērtības. EKR partija ir uzticīga tādām vērtībām kā personas brīvība, nacionālā suverenitāte, parlamentārā demokrātija, tiesības uz privātīpašumu, ierobežota vara valdībai, brīvā tirdzniecība, ģimenes vērtības un varas decentralizācija. Šīs vērtības veido pamatu mūsu politikai, tostarp mūsu vīzijai par reformētu Eiropas Savienību."

> Registration: Decision notified on 28/08/2017 and published on 05/09/2017
> Seat and address: Rue du Trône 4, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://ecrparty.eu
> Affiliated European political foundation: New Direction