Tabhartais agus Ranníocaíochtaí

Cuireann na liostaí eolas ar fáil faoi thabhartais agus ranníocaíochtaí (mar a shainmhínítear i Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014) ar ghlac na páirtithe polaitiúla Eorpacha agus na fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha leo go hiarbhír i ndáil leis na blianta tagartha sonracha a léirítear. I gcontrárthacht leis sin, ní dhéanann siad ach infháltais (i.e. cearta chun íocaíochta) de pháirtithe polaitiúla Eorpacha agus d'fhondúireachtaí polaitiúla Eorpacha a liostú. Dá bhrí sin, tabharfar na táblaí comhfhreagracha cothrom le dáta má dhéantar íocaíocht a fhreagraíonn d'infháltas tráth níos déanaí, faoi réir seiceálacha ag an Údarás ar an mbliain a bhfuil an íocaíocht le cur ina leith. Tá scrúdú breise á dhéanamh ag an Údarás ar thabhartais atá marcáilte le réiltín (*) faoi láthair. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach an mhír threorach ar an suíomh gréasáin seo.

2024

Deonacháin a bhaineann leis an mbliain airgeadais 2024

Roimh an 5 Nollaig 2023, níor ghá ach deonacháin os cionn EUR 12000 a thuairisciú láithreach. Ón 6 Nollaig 2023 ar aghaidh (6 mhí roimh na toghcháin Eorpacha), ní mór do pháirtithe agus d'fhondúireachtaí polaitiúla Eorpacha gach tabhartas (faoi bhun EUR 12 000 freisin) a thuairisciú ar bhonn seachtainiúil. Faoi réir rialuithe comhlíonta agus srianta cosanta sonraí is infheidhme, foilseoidh an tÚdarás iad anseo a luaithe is féidir; is iondúil go ndéantar é sin laistigh de sheachtain amháin tar éis dó a bheith curtha ar an eolas fúthu.

2023

Deonacháin a bhaineann leis an mbliain airgeadais 2023

Roimh an 5 Nollaig 2023, níor ghá ach deonacháin os cionn EUR 12000 a thuairisciú láithreach. Ón 6 Nollaig 2023 ar aghaidh (6 mhí roimh na toghcháin Eorpacha), ní mór do pháirtithe agus d'fhondúireachtaí polaitiúla Eorpacha gach tabhartas (faoi bhun EUR 12 000 freisin) a thuairisciú ar bhonn seachtainiúil. Faoi réir rialuithe comhlíonta agus srianta cosanta sonraí is infheidhme, foilseoidh an tÚdarás iad anseo a luaithe is féidir; is iondúil go ndéantar é sin laistigh de sheachtain amháin tar éis dó a bheith curtha ar an eolas fúthu.

Foilsíonn Parlaimint na hEorpa deonacháin a rinneadh roimh an mbliain airgeadais 2018