European Conservatives and Reformists Party (previously Alliance of Conservatives and Reformists in Europe)

"Jednoczą nas wartości centroprawicowe. Nasze ideały to wolność jednostki, suwerenność państw, demokracja parlamentarna, własność prywatna, ograniczona rola rządów, wolny handel, wartości rodzinne oraz decentralizacja władzy publicznej. Wartości te leżą u podstaw naszej polityki, w tym naszej wizji zreformowanej Unii Europejskiej."

> Registration: Decision notified on 28/08/2017 and published on 05/09/2017
> Seat and address: Rue du Trône 4, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://ecrparty.eu
> Affiliated European political foundation: New Direction