An Stiúrthóir

Is dlíodóir é Pascal Schonard a bhfuil céimeanna aige ón bhFrainc agus ón nGearmáin. Bhain sé cáilíocht iarchéime amach ó École nationale d'administration (ENA) sa Fhrainc.

Ceapadh Pascal Schonard ina Stiúrthóir ar an Údarás um Páirtithe Polaitiúla Eorpacha agus um Fhondúireachtaí Polaitiúla Eorpacha amhail an 1 Meán Fómhair 2021 le cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle agus ón gCoimisiún (IO L 277, 2.8.2021, lch. 145). Roimhe sin, d'oibrigh sé i ngnólacht dlí, mar ionchúisitheoir poiblí, mar státseirbhíseach in Ard-Stiúrthóireachtaí Gnóthaí Baile agus an Cheartais den Choimisiún Eorpach, i gcomh-aireacht Ard-Rúnaí agus Seirbhís Dlí Pharlaimint na hEorpa.


"Cuireann an tÚdarás nósanna imeachta clárúcháin agus fíoraithe ar fáil i ndáil le páirtithe agus fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha. Rialaíonn sé an bhfuil Rialachán AE is infheidhme á chomhlíonadh ag na páirtithe agus na fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha, agus, nuair is gá, déanann sé cinntí maidir le smachtbhannaí i gcomhréir le cearta nós imeachta.

Rannchuidíonn an tÚdarás le feasacht pholaitiúil ar an leibhéal Eorpach trí infheictheacht na doiciméadachta a áirithiú, a cheanglaítear air a fhoilsiú.

Tá an tÚdarás mar chuid de shlabhra údarás inniúil riaracháin agus comhlíonann sé a dhualgais i gcomhar le hInstitiúidí eile chomh maith le húdaráis náisiúnta - lena n-áirítear chun sláine na dtoghchán Eorpach a áirithiú in aghaidh mí-úsáid sáruithe sonraí.

Cuireann foireann spreagtha an Údaráis an misean seo i gcrích go neamhspleách, go héifeachtúil agus i ndáil le hiolrachas polaitiúil. Ar an gcaoi sin, neartaíonn sé daonlathas na hEorpa, cosnaíonn sé na cáiníocóirí agus tacaíonn sé le misean Pharlaimint na hEorpa.

Tugaim cuireadh duit eolas a chur ar ár gcuid oibre ar na leathanaigh seo."

Pascal SCHONARD