Party of European Socialists

"Tugann Páirtí na Sóisialaithe Eorpacha le chéile an páirtí sóisialach, an páirtí sóisialta daonlathach agus an páirtí lucht oibre de chuid Aontais Eorpaigh, na Ríochta Aontaithe agus na hIorua. I gcomhar lenár bpáirtithe comhlachaithe agus breathnóireachta, déanaimid ár luachanna coiteanna ó thaobh cothroime shóisialta, comhionannais agus dea-bhail shochaíoch de a chur chun cinn agus seasaimid go láidir ar son Eoraip fhorásach, chothrom, shaor agus inbhuanaithe."

> Registration: Decision notified on 15/06/2017 and published on 28/06/2017
> Seat and address: Rue Guimard 10, 1050 Brussels, Belgium
> Website: https://www.pes.eu
> Affiliated European political foundation: Foundation for European Progressive Studies