Party of European Socialists

"Partia Europejskich Socjalistów skupia partie socjalistyczne, socjaldemokratyczne, demokratyczne i partie pracy z Unii Europejskiej, Zjednoczonego Królestwa i Norwegii. Razem z partiami stowarzyszonymi i partiami o statusie obserwatora propagujemy wspólne wartości: sprawiedliwość społeczną, równość i dobrobyt społeczny oraz walczymy o postępową, sprawiedliwą, wolną i zrównoważoną Europę."

> Registration: Decision notified on 15/06/2017 and published on 28/06/2017
> Seat and address: Rue Guimard 10, 1050 Brussels, Belgium
> Website: https://www.pes.eu
> Affiliated European political foundation: Foundation for European Progressive Studies