European People’s Party

"PPE je politickou rodinou stredových a stredopravicových strán v Európe. V centre nášho presvedčenia je človek. Naše kroky sú založené na zásadách spravodlivosti a spoločného blaha, solidarity a zodpovednosti. Obhajujeme silnú Európsku úniu založenú na pluralitnej demokracii, sociálnom trhovom hospodárstve a environmentálnej udržateľnosti. "

> Registration: Decision notified on 24/05/2017 and published on 09/06/2017
> Seat and address: Rue du Commerce 10, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://www.epp.eu
> Affiliated European political foundation: Wilfried Martens Centre for European Studies