Úrad

Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie bol vytvorený na účely registrácie a kontroly európskych politických strán a európskych politických nadácií a ukladania sankcií týmto stranám a nadáciám podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií.

Súťaž EÚ pre školské triedy vo veku od 16 rokov
Vyhrajte zájazd do Európskeho
parlamentu s prispôsobeným
programom a prenocovaním na
jednu noc.
Téma: Demokracia ako súčasť
DNA EÚ v každodennom živote
občanov.
Termíny:
15. septembra (registrácia)
6. októbra 2023 (predloženie dokumentov)

Webovú stránku úradu navrhuje, vyvíja, spravuje a udržiava Európsky parlament. Preto sa politika Európskeho parlamentu v oblasti ochrany osobných údajov týkajúca sa správy osobných údajov prostredníctvom webovej stránky Europarl uplatňuje aj na webovú stránku úradu.

Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie

Rue Wiertz 60
1047 Brussels
Belgium

Parlement europeén
67070 Strasbourg
France