European People’s Party

"ETP ir Eiropas centrisko un centriski labējo spēku politiskā ģimene. Mūsu pārliecības centrā ir cilvēks. Mūsu darbs ir balstīts taisnīguma, kopējā labuma, solidaritātes un atbildības principos. Mēs iestājamies par stipru Eiropas Savienību, kuras pamatā ir plurālistiska demokrātija, sociālā tirgus ekonomika un vides ilgtspēja. "

> Registration: Decision notified on 24/05/2017 and published on 09/06/2017
> Seat and address: Rue du Commerce 10, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://www.epp.eu
> Affiliated European political foundation: Wilfried Martens Centre for European Studies