European People’s Party

"Evropska ljudska stranka je evropska sredinska in desnosredinska politična družina. V osredju naših političnih prepričanj je človek. Ravnamo v skladu z načeli pravičnosti, skupnega dobrega, solidarnosti in odgovornosti. Borimo se za močno Evropsko unijo, ki temelji na pluralistični demokraciji, socialnem tržnem gospodarstvu in okoljski trajnostnosti. "

> Registration: Decision notified on 24/05/2017 and published on 09/06/2017
> Seat and address: Rue du Commerce 10, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://www.epp.eu
> Affiliated European political foundation: Wilfried Martens Centre for European Studies