European Christian Political Movement

"Is í Gluaiseacht Pholaitiúil Chríostaí na hEorpa (ECPM) an t-aon pháirtí polaitiúil a dhéanann luachanna Críostaí a chur chun cinn go sainráite i bpolaitíocht na hEorpa faoi sheacht dtosaíocht shonracha pholaitiúla: Dínit an duine Teaghlaigh shláintiúla; Geilleagar ar chun leasa do dhaoine agus don phláinéad é; Saoirse, Slándáil agus Cobhsaíocht’ Sclábhaíocht Nua-aimseartha a Chomhrac; An tAontas Eorpach a Athchóiriú; An Cultúr agus an Oidhreacht Chríostaí a Chaomhnú."

> Registration: Decision notified on 04/09/2017 and published on 05/09/2017
> Seat and address: Bergstraat 33, 3811 NG Amersfoort, the Netherlands
> Website: https://ecpm.info
> Affiliated European political foundation: Sallux