European Christian Political Movement

"Európske kresťanské politické hnutie (ECPM) je jedinou európskou politickou stranou, ktorá výslovne propaguje kresťanské hodnoty v európskej politike. Zameriava sa na týchto sedem hlavných oblastí: ľudská dôstojnosť, zdravé rodiny, hospodárstvo, z ktorého majú prospech ľudia aj planéta, sloboda, bezpečnosť a stabilita, boj proti modernému otroctvu, reforma EÚ a zachovanie kresťanskej kultúry a dedičstva."

> Registration: Decision notified on 04/09/2017 and published on 05/09/2017
> Seat and address: Bergstraat 33, 3811 NG Amersfoort, the Netherlands
> Website: https://ecpm.info
> Affiliated European political foundation: Sallux