European Christian Political Movement

"Evropsko krščansko politično gibanje je edina evropska politična stranka, ki v evropski politiki izrecno spodbuja krščanske vrednote na podlagi sedmih političnih tem: človekovo dostojanstvo, zdrave družine, gospodarstvo, ki koristi ljudem in planetu, svoboda, varnost in stabilnost, boj proti modernemu suženjstvu, reforma EU, ohranjanje krščanske kulture in dediščine."

> Registration: Decision notified on 04/09/2017 and published on 05/09/2017
> Seat and address: Bergstraat 33, 3811 NG Amersfoort, the Netherlands
> Website: https://ecpm.info
> Affiliated European political foundation: Sallux