European Christian Political Movement

"Europejski Chrześcijański Ruch Polityczny (ECPM) to jedyna europejska partia polityczna otwarcie promująca chrześcijańskie wartości w europejskiej polityce, skupione wokół siedmiu filarów: godność człowieka, zdrowa duchem rodzina, gospodarka z korzyścią dla ludzi i planety, wolność, bezpieczeństwo i stabilność, zwalczanie współczesnego niewolnictwa, reforma UE, zachowanie chrześcijańskiej kultury i chrześcijańskiego dziedzictwa."

> Registration: Decision notified on 04/09/2017 and published on 05/09/2017
> Seat and address: Bergstraat 33, 3811 NG Amersfoort, the Netherlands
> Website: https://ecpm.info
> Affiliated European political foundation: Sallux