European Christian Political Movement

"Den Europæiske Kristelige Politiske Bevægelse (ECPM) er det eneste europæiske politiske parti, der udtrykkeligt fremmer kristne værdier i europæisk politik gennem syv politiske mærkesager: menneskelig værdighed; sunde familier; en økonomi til gavn for mennesker og planeten; frihed, sikkerhed og retfærdighed; bekæmpelse af moderne slaveri; reform af EU; bevarelse af kristen kultur og kulturarv."

> Registration: Decision notified on 04/09/2017 and published on 05/09/2017
> Seat and address: Bergstraat 33, 3811 NG Amersfoort, the Netherlands
> Website: https://ecpm.info
> Affiliated European political foundation: Sallux