European Green Party

"Seasann agus gníomhaíonn Páirtí Glas na hEorpa do chlaochlú polaitiúil, sóisialta agus eacnamaíoch bunaithe ar luachanna na freagrachta comhshaoil, an cheartais shóisialta, an chuimsithe, na héagsúlachta agus na síochána. In éineacht lenár mballpháirtithe, tacaímid le beartais agus le gníomhaíochtaí chun dúshlán an athraithe aeráide agus na míchothromaíochtaí sóisialta atá ag dul i méid a chomhrac, agus ag an am céanna infheistiú a dhéanamh in Eoraip níos glaise, níos sábháilte agus níos freagraí a thógáil, Eoraip nach bhfágfar aon duine ar lár. "

> Registration: Decision notified on 31/07/2017 and published on 07/08/2017
> Seat and address: Rue du Taciturne 34, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://europeangreens.eu
> Affiliated European political foundation: Green European Foundation