European Green Party

"Działamy na rzecz transformacji politycznej, społecznej i gospodarczej opartej na odpowiedzialności za środowisko, sprawiedliwości społecznej, włączeniu społecznym, różnorodności i pokoju. Wraz z naszymi partiami członkowskimi opowiadamy się za strategiami politycznymi i działaniami, które mają być odpowiedzią na zmianę klimatu i rosnące nierówności społeczne. Jednocześnie chcemy budować bardziej ekologiczną, bezpieczniejszą i odpowiedzialną Europę, która nikogo nie pozostawia w tyle."

> Registration: Decision notified on 31/07/2017 and published on 07/08/2017
> Seat and address: Rue du Taciturne 34, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://europeangreens.eu
> Affiliated European political foundation: Green European Foundation