European Green Party

"Európska strana zelených sa stavia za politickú, sociálnu a hospodársku transformáciu založenú na hodnotách environmentálnej zodpovednosti, sociálnej spravodlivosti, inklúzie, rozmanitosti a mieru. Spolu s našimi členskými stranami presadzujeme politiky a opatrenia zamerané na boj proti klimatickým zmenám a rastúcim sociálnym nerovnostiam a zároveň investujeme do budovania ekologickejšej, bezpečnejšej a zodpovednejšej Európy, ktorá na nikoho nezabúda. "

> Registration: Decision notified on 31/07/2017 and published on 07/08/2017
> Seat and address: Rue du Taciturne 34, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://europeangreens.eu
> Affiliated European political foundation: Green European Foundation