European Green Party

"Eiropas Zaļā partija iestājas un strādā politiskas, sociālas un ekonomiskas transformācijas labā, kas balstīta atbildības pret vidi, sociālā taisnīguma, iekļaušanas, daudzveidības un miera vērtībās. Kopā ar mūsu rindās esošajām partijām mēs iestājamies par tādu politiku un rīcību, kas spēj stāties pretim klimata pārmaiņu un augošās sociālās nevienlīdzības radītajiem izaicinājumiem un vienlaikus investē zaļākas, drošākas un atbildīgākas Eiropas veidošanā, kura nevienu neatstāj novārtā. "

> Registration: Decision notified on 31/07/2017 and published on 07/08/2017
> Seat and address: Rue du Taciturne 34, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://europeangreens.eu
> Affiliated European political foundation: Green European Foundation