European Green Party

"Det Europæiske Grønne Parti står for og arbejder for en politisk, social og økonomisk omstilling baseret på værdierne miljømæssig ansvarlighed, social retfærdighed, inklusion, mangfoldighed og fred. Sammen med vores medlemspartier slår vi til lyd for politikker og tiltag til imødegåelse af udfordringerne i forbindelse med klimaændringer og de voksende sociale uligheder, samtidig med at vi vil investere i at opbygge et grønnere, sikrere og mere ansvarligt Europa, der ikke lader nogen i stikken. "

> Registration: Decision notified on 31/07/2017 and published on 07/08/2017
> Seat and address: Rue du Taciturne 34, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://europeangreens.eu
> Affiliated European political foundation: Green European Foundation