European Democratic Party

"Eiropas Demokrātiskā partija (EDP) apvieno Eiropas Parlamenta deputātus un partijas, kuras vēlas tuvināt Savienību tās iedzīvotājiem. Mēs esam transnacionāla politiska kustība, kas apņēmusies veidot tādu Eiropas demokrātiju, kura balstās uz kopīgām miera, brīvības, solidaritātes un izglītības vērtībām, vienlaikus lepni apliecinot mūsu kultūras vietu rītdienas pasaulē."

> Registration: Decision notified on 20/07/2017 and published on 26/07/2017
> Seat and address: Rue Montoyer 25, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://democrats.eu
> Affiliated European political foundation: Institute of European Democrats