Eiropas Parlamenta dokumenti

Šī lapa papildina Iestādes tīmekļa vietnes saturu ar papildu informāciju par Eiropas politiskajām partijām un Eiropas politiskajiem fondiem, ko darījis pieejamu Eiropas Parlaments.

Minētā informācija ietver turpmāk norādītos aspektus.

Summas, kas katrā finanšu gadā izmaksātas no Eiropas Savienības vispārējā budžeta katrai Eiropas politiskajai partijai un Eiropas politiskajam fondam:

Eiropas politiskajām partijām sniegtās tehniskās palīdzības apraksts:

2022 (PDF - 107 KB) | 2021 (PDF - 199 KB) | 2020 (PDF - 286 KB)| 2019 (PDF - 88 KB) | 2018 (WORD - 57 KB) | 2017 (PDF - 72 KB) | 2016 (PDF - 112 KB) | 2015 (WORD - 68 KB) | 2014 (PDF - 126 KB) | 2013 (PDF - 12 KB) | 2012 (PDF - 126 KB) | 2011 (PDF - 9 KB) | 2010 (PDF - 59 KB) | 2009 (PDF - 77 KB) | 2008 (PDF - 71 KB) | 2007 (PDF - 57 KB) | 2006 (PDF - 73 KB) | 2005 (WORD - 44 KB) |