Iestāde

Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestāde ir izveidota, lai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regulu (ES, Euratom) par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu reģistrētu un kontrolētu Eiropas politiskās partijas un Eiropas politiskos fondus, kā arī piemērotu tiem sankcijas.

Iestādes tīmekļa vietni ir projektējis un izstrādājis Eiropas Parlaments, un tas to mitina un uztur. Tāpēc Eiropas Parlamenta privātuma politika, ko piemēro personas datu pārvaldībai Europarl tīmekļa vietnē, attiecas arī uz Iestādes tīmekļa vietni.

Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestāde

Rue Wiertz 60
1047 Brussels
Belgium

Parlement europeén
67070 Strasbourg
France