Europa-Parlamentets dokumenter

Denne side supplerer indholdet af myndighedens websted med yderligere oplysninger om europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde, som Europa-Parlamentet stiller til rådighed.

Disse oplysninger omfatter følgende:

Beløb udbetalt til hvert europæisk politisk parti og hver europæisk politisk fond fra Den Europæiske Unions almindelige budget for hvert regnskabsår

Tekniske støtte ydet til europæiske politiske partier

2022 (PDF - 107 KB) | 2021 (PDF - 199 KB) | 2020 (PDF - 286 KB)| 2019 (PDF - 88 KB) | 2018 (WORD - 57 KB) | 2017 (PDF - 72 KB) | 2016 (PDF - 112 KB) | 2015 (WORD - 68 KB) | 2014 (PDF - 126 KB) | 2013 (PDF - 12 KB) | 2012 (PDF - 126 KB) | 2011 (PDF - 9 KB) | 2010 (PDF - 59 KB) | 2009 (PDF - 77 KB) | 2008 (PDF - 71 KB) | 2007 (PDF - 57 KB) | 2006 (PDF - 73 KB) | 2005 (WORD - 44 KB) |