European Free Alliance

"Európska slobodná aliancia (ALE) presadzuje právo na demokratické sebaurčenie a podporuje snahy národov zvoliť si vlastnú politickú budúcnosť vrátane nezávislosti, väčšej autonómie alebo jazykového a kultúrneho uznania menšín. ALE sa usiluje o európsku jednotu v rozmanitosti na základe zásady subsidiarity a sociálnej spravodlivosti."

> Registration: Decision notified on 28/07/2017 and published on 04/08/2017
> Seat and address: Rue de la Pépinière 1, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://www.e-f-a.org
> Affiliated European political foundation: Coppieters Foundation