Oznámenie o ochrane údajov

Štúdie

Úrad požaduje a v prípade potreby uverejňuje štúdie ako všeobecné podkladové informácie týkajúce sa jeho oblasti činnosti. Obsah štúdií však nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko úradu. Úrad nie je vo svojich postupoch alebo rozhodnutiach viazaný skutkovými zisteniami ani právnym výkladom štúdií, ktoré uverejňuje.