European Free Alliance

"Opowiadamy się za prawem do demokratycznego samostanowienia i wspieramy dążenia narodów do wyboru własnej przyszłości politycznej, w tym niezależności, większej autonomii i uznania statusu języków i kultur mniejszości. Naszym celem jest zjednoczona i różnorodna Europa, która przestrzega zasady pomocniczości i sprawiedliwości społecznej."

> Registration: Decision notified on 28/07/2017 and published on 04/08/2017
> Seat and address: Rue de la Pépinière 1, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://www.e-f-a.org
> Affiliated European political foundation: Coppieters Foundation