Party of the European Left

"Tugaimid le chéile páirtithe daonlathacha na heite clé malartaí agus forásaí ar mhór-roinn na hEorpa agus féachann sé le caidreamh sóisialta an lae inniu a bhunathrú ina shochaí atá síochánta agus atá cóir go sóisialta ar bhonn éagsúlacht ár gcásanna, ár staire agus ár luachanna comhchoiteanna. Le haghaidh tuilleadh eolais tabhair cuairt ar https://www.europeanleft.org/manifesto/"

> Registration: Decision notified on 11/08/2017 and published on 22/08/2017
> Seat and address: Square de Meeeus 25, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://www.european-left.org
> Affiliated European political foundation: Transform Europe