Party of the European Left

"Vi forener demokratiske partier fra de alternative og progressive venstrefløjspartier i Europa, som arbejder for en konsekvent omdannelse af de aktuelle sociale forhold til et fredeligt og socialt retfærdigt samfund baseret på mangfoldigheden af vores situationer og historie og på vores fælles værdier. Der er flere oplysninger på https://www.european-left.org/manifesto/https://www.europeanleft.org/manifesto/"

> Registration: Decision notified on 11/08/2017 and published on 22/08/2017
> Seat and address: Square de Meeeus 25, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://www.european-left.org
> Affiliated European political foundation: Transform Europe