Party of the European Left

"Mēs apvienojam Eiropas kontinenta alternatīvo un progresīvo kreiso spēku demokrātiskās partijas, kas tiecas pēc mūsdienu sociālo attiecību konsekventas pārveides miermīlīgā un sociāli taisnīgā sabiedrībā, pamatojoties uz mūsu dzīves apstākļu daudzveidību, mūsu vēsturi un kopējām vērtībām. Papildu informācijai apmeklējiet vietni https://www.european-left.org/manifesto/"

> Registration: Decision notified on 11/08/2017 and published on 22/08/2017
> Seat and address: Square de Meeeus 25, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://www.european-left.org
> Affiliated European political foundation: Transform Europe