Party of the European Left

"Jednoczymy demokratyczne partie alternatywnej i postępowej lewicy w Europie, które dążą do spójnej przemiany obecnych stosunków społecznych, aby zapewnić pokój i sprawiedliwość społeczną w oparciu o nasze zróżnicowane uwarunkowania i historię oraz wspólne wartości. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej https://www.european-left.org/manifesto/"

> Registration: Decision notified on 11/08/2017 and published on 22/08/2017
> Seat and address: Square de Meeeus 25, 1000 Brussels, Belgium
> Website: https://www.european-left.org
> Affiliated European political foundation: Transform Europe