Urząd

Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych został ustanowiony w celu rejestrowania, kontrolowania i nakładania kar na europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych.

Specjalny raport na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024 - Odporność pod presją

Stronę Urzędu projektuje, rozwija, obsługuje i utrzymuje Parlament Europejski. W związku z powyższym polityka Parlamentu Europejskiego dotycząca ochrony prywatności i zarządzania danymi osobowymi przez stronę Europarl obowiązuje również na stronie Urzędu.

Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych

Rue Wiertz 60
1047 Brussels
Belgium

Parlement europeén
67070 Strasbourg
France