Sankcje

Urząd może nałożyć sankcje na europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne, gdy nie przestrzegają zasad i nie wypełniają obowiązków określonych w rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 1141/2014.

Więcej informacji o podstawach prawnych na następującej stronie.