Komitet niezależnych wybitnych osobistości

Komitet niezależnych wybitnych osobistości jest organem doradczym, który bierze udział w postępowaniu sprawdzającym Urzędu zgodnie z art. 10, 10a i 11 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014. Komitet ten składa się z sześciu członków, przy czym Parlament Europejski, Rada i Komisja wyznaczają po dwóch członków.

Opinie

Komitet niezależnych wybitnych osobistości odgrywa rolę doradczą w niektórych procedurach sprawdzających, które prowadzą do nałożenia sankcji na europejskie partie polityczne i europejskie fundacje.

Do tej pory komitet niezależnych wybitnych osobistości nie wydał jeszcze żadnej opinii.