Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party

"Mūsu liberālās vīzijas centrā ir brīvs, demokrātisks, uzņēmīgs, ilgtspējīgs, vienots un pasaulei atvērts kontinents. Eiropas vērtības ir liberālo vērtības. Šis manifests ir mūsu apņemšanās aizsargāt pamatvērtības laikā, kad pieaug pret liberālismu vērstu kustību popularitāte, stimulēt labklājīgu un pasaulei ceļu rādošu Eiropu un veidot liberālāku Eiropu visu cilvēku labā."

> Registration: Decision notified on 05/05/2017 and published on 16/05/2017
> Seat and address: Rue d'Idalie 11 (box 2), 1050 Brussels, Belgium
> Website: https://www.aldeparty.eu/
> Affiliated European political foundation European Liberal Forum