Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party

"Nasza liberalna wizja to wolna, demokratyczna, przedsiębiorcza, zrównoważona i zjednoczona Europa otwarta na świat. Europejskie wartości to wartości liberalne. Wobec rosnących sił antyliberalnych zobowiązujemy się chronić podstawowe wartości, umacniać pozycję Europy jako światowego lidera oraz budować zasobną i bardziej liberalną Europę dla wszystkich."

> Registration: Decision notified on 05/05/2017 and published on 16/05/2017
> Seat and address: Rue d'Idalie 11 (box 2), 1050 Brussels, Belgium
> Website: https://www.aldeparty.eu/
> Affiliated European political foundation European Liberal Forum