Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party

Naša liberalna vizija temelji na svobodni, demokratični, podjetniški, trajnostni in združeni celini, ki je odprta svetu. Evropske vrednote so liberalne vrednote. Ta manifest je naša zaveza, da bomo ščitili temeljne vrednote pred vse močnejšimi protiliberalnimi silami, da bomo povečali blaginjo Evrope in utrdili njeno vodilno vlogo v svetu ter da bomo zgradili bolj liberalno Evropo za vse.

> Registration: Decision notified on 05/05/2017 and published on 16/05/2017
> Seat and address: Rue d'Idalie 11 (box 2), 1050 Brussels, Belgium
> Website: https://www.aldeparty.eu/
> Affiliated European political foundation European Liberal Forum