Pētījumi

Pētījumi

Iestāde pieprasa un vajadzības gadījumā publicē pētījumus kā vispārēju pamatinformāciju, kas attiecas uz tās darbības jomu. Tomēr pētījumu saturs ne vienmēr atspoguļo iestādes oficiālo nostāju. Iestādei tās publicēto pētījumu faktiskie konstatējumi vai juridiskās interpretācijas nav saistošas ne tās procedūrās, ne lēmumos.