Myndigheden

Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde er blevet oprettet med det formål at registrere og kontrollere europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde og at pålægge disse sanktioner i henhold til forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde.

EU-konkurrence for skoleelever på 16 år eller derover
Vind en klasseudflugt til et besøg i
Europa-Parlamentet med et
skræddersyet program og
en enkelt overnatning.
Emne: Demokrati som en del af EU's
DNA i borgernes dagligdag.
Frister:
15. september (registrering)
6. oktober 2023 (ansøgning)
Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde
Rue Wiertz 60
1047 Brussels
Belgium

Parlement européen
67070 Strasbourg
France

Myndighedens websted bliver udformet, udviklet, hostet og vedligeholdt af Europa-Parlamentet. Derfor finder Europa-Parlamentets politik for beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med forvaltning af personoplysninger via Europarl-webstedet også anvendelse på myndighedens websted.