Donationer og bidrag

Listerne indeholder oplysninger om donationer og bidrag (som defineret i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014), som de europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde rent faktisk har accepteret i forbindelse med de specifikke referenceår, der er angivet. De europæiske politiske partiers og europæiske politiske fondes fordringer (dvs. betalingsrettigheder) optræder derimod ikke på disse lister. De tilsvarende tabeller vil derfor blive ajourført, hvis der på et senere tidspunkt foretages en betaling svarende til en fordring. Myndigheden fører kontrol med, hvilket år betalingen skal henføres til. Donationer markeret med asterisk (*) gennemgår i øjeblikket yderligere undersøgelse af Myndigheden. Der kan findes yderligere oplysninger under afsnittet "Vejledning" på dette websted.

2024

Donationer vedrørende regnskabsåret 2024

Fra den 6. december 2023 (6 måneder før valget til Europa-Parlamentet) skulle europæiske politiske partier og fonde indberette alle modtagne donationer på ugentlig basis. Med forbehold for overholdelseskontroller og gældende databeskyttelsesbegrænsninger offentliggjorde myndigheden dem her så hurtigt som muligt, normalt inden for en uge efter at være blevet informeret om dem. Siden den 10. juni 2024 skal kun donationer over 12 000 EUR straks indberettes til myndigheden. Andre vil blive tilgængelige efter aflæggelse af årsregnskab i 2025.
Donationer før regnskabsåret 2018 offentliggøres af Europa-Parlamentet