Direktøren

Pascal Schonard er advokat med eksamener fra Frankrig og Tyskland. Han har afsluttet postgraduate studier ved Den Nationale Forvaltningshøjskole (ENA) i Frankrig.

Pascal Schonard blev udnævnt til direktør for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde fra den 1. september 2021 ved Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse (EUT L 277 af 2.8.2021, s. 145). Han har tidligere arbejdet i et advokatfirma, som offentlig anklager, tjenestemand i Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Indre Anliggender og Retlige Anliggender, i generalsekretærens kabinet og Juridisk Tjeneste i Europa-Parlamentet.


"Myndigheden gennemfører registrerings- og kontrolprocedurer i forbindelse med europæiske politiske partier og fonde. Den kontrollerer de europæiske politiske partiers og fondes overholdelse af den gældende EU-forordning og træffer om nødvendigt afgørelse om sanktioner i overensstemmelse med proceduremæssige rettigheder.

Myndigheden bidrager til den politiske bevidsthed på europæisk plan ved at sikre synligheden af den dokumentation, som den skal offentliggøre.

Myndigheden er en del af en kæde af kompetente administrative myndigheder og udfører sine opgaver i samarbejde med andre institutioner og nationale myndigheder - herunder for at sikre integriteten af valget til Europa-Parlamentet mod misbrug af brud på datasikkerheden.

Myndighedens motiverede team udfører denne opgave uafhængigt, effektivt og med respekt for politisk pluralisme. Den styrker dermed det europæiske demokrati, beskytter skatteyderne og støtter Europa-Parlamentets mission.

Jeg opfordrer Dem til at stifte bekendtskab med vores arbejde på disse sider."

Pascal SCHONARD