Sanktioner

Myndigheden kan blive nødt til at pålægge europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde sanktioner, hvis de ikke overholder reglerne og forpligtelserne i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014.

Yderligere oplysninger om retsgrundlaget findes på følgende side.