Udvalget af Uafhængige Fremtrædende Personer

Udvalget af uafhængige fremtrædende personer er et rådgivende organ, der deltager i myndighedens kontrolprocedurer i henhold til artikel 10, 10a og 11 i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014. Det består af seks medlemmer i alt, hvoraf Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen hver udpeger to medlemmer.

Udtalelser

Udvalget af uafhængige fremtrædende personer er involveret i en rådgivende rolle i visse kontrolprocedurer, der kan føre til pålæggelse af sanktioner over for europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde.

Udvalget af uafhængige fremtrædende personer har hidtil ikke afgivet nogen udtalelse.