Informacja o ochronie danych

Badania

Urząd zamawia badania i, w stosownych przypadkach, publikuje je jako informacje ogólne dotyczące dziedziny jego działalności. Treść badań nie musi odzwierciedlać jednak oficjalnego stanowiska Urzędu. W swoich procedurach lub decyzjach Urząd nie jest związany ustaleniami faktycznymi ani wykładnią badań, które publikuje.