Direktor

Pascal Schonard je diplomiral iz prava v Franciji in Nemčiji. Zaključil je tudi podiplomski študij na francoski visoki šoli za javno upravo (École nationale d'administration).

S 1. septembrom 2021 je bil s sklepom Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 277, 2.8.2021, str. 145) imenovan za direktorja Organa za evropske politične stranke in evropske politične fundacije. Pred tem je delal v odvetniški pisarni, kot državni tožilec, javni uslužbenec v generalnih direktoratih Evropske komisije za notranje zadeve in pravosodje, v kabinetu generalnega sekretarja in pravni službi Evropskega parlamenta.


„Organ izvaja postopke registracije in preverjanja evropskih političnih strank in fundacij. Nadzira, ali slednje spoštujejo zadevno uredbo EU, in po potrebi odloča o sankcijah, pri čemer upošteva procesne pravice.

Prispeva k politični ozaveščenosti na evropski ravni, saj skrbi za prepoznavnost dokumentacije, ki jo mora objaviti.

Je del verige pristojnih upravnih organov in svoje naloge opravlja v sodelovanju z drugimi institucijami in državnimi organi - med drugim preprečuje kršitve varstva podatkov in tako skrbi za integriteto evropskih volitev.

Motivirani uslužbenci organa svoje naloge uresničujejo neodvisno in učinkovito ter pri tem spoštujejo politični pluralizem. Tako utrjujejo evropsko demokracijo, ščitijo davkoplačevalce in podpirajo Evropski parlament v njegovem poslanstvu.

Vabim vas, da na teh straneh odkrijete, kaj počnemo."

Pascal SCHONARD