Id-Direttur

Pascal Schonard huwa avukat li għandu lawrji minn Franza u l-Ġermanja. Huwa temm l-istudji postuniversitarji fl-École nationale d'administration Franċiża (ENA).

Pascal Schonard inħatar Direttur tal-Awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej mill-1 ta' Settembru 2021 permezz ta' deċiżjoni tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU L 277, 2.8.2021, p. 145). Qabel kien jaħdem f'uffiċċju legali, bħala prosekutur pubbliku, impjegat taċ-ċivil fid-Direttorati Ġenerali għall-Affarijiet Interni u għall-Ġustizzja tal-Kummissjoni Ewropea, fil-kabinett tas-Segretarju Ġenerali u s-Servizz Legali tal-Parlament Ewropew.


"L-Awtorità tipprovdi proċeduri ta' reġistrazzjoni u verifika fir-rigward tal-partiti u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej. Hija tikkontrolla l-konformità tal-partiti u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej mar-Regolament applikabbli tal-UE, u fejn meħtieġ tiddeċiedi dwar sanzjonijiet f'konformità mad-drittijiet proċedurali.

L-Awtorità tikkontribwixxi għall-għarfien politiku fil-livell Ewropew billi tiżgura l-viżibbiltà tad-dokumentazzjoni, li hija meħtieġa tippubblika.

L-Awtorità hija parti minn katina ta' awtoritajiet amministrattivi kompetenti u twettaq dmirijietha f'kooperazzjoni ma' Istituzzjonijiet oħra kif ukoll ma' awtoritajiet nazzjonali - inkluż biex tiżgura l-integrità tal-elezzjonijiet Ewropej kontra l-abbuż ta' ksur tad-data.

It-tim motivat tal-Awtorità jmexxi din il-missjoni b'mod indipendenti, effiċjenti u fir-rigward tal-pluraliżmu politiku. B'hekk issaħħaħ id-demokrazija Ewropea, tipproteġi lill-kontribwenti u tappoġġja l-missjoni tal-Parlament Ewropew.

Nistiednek tiskopri l-ħidma tagħna f'dawn il-paġni."

Pascal SCHONARD