Neschválené nebo nevyřízené žádosti

Ochrana osobních údajů

Úřad shromažďuje a zpracovává osobní informace pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých úkolů jakožto subjektu Unie (které jsou stanoveny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací).

Všechny osobní údaje se zpracovávají v souladu s ustanoveními a požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů.

Podrobnější informace naleznete v níže uvedených dokumentech:


S dalšími dotazy se prosím obraťte na:
Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace
Poštovní adresa:

Rue Wiertz 60
1047 Brussels
(Trèves 1 - 05 V 024)

Adresa kanceláří:

Rue Belliard 73
1000 Brussels
(office Trèves 1 - 05 V 024)