Úřad

Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace byl zřízen za účelem registrace a kontroly evropských politických stran a evropských politických nadací a za účelem ukládání sankcí těmto stranám a nadacím v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací.

Soutěž EU pro třídní kolektivy ve věku 16 let a více
Vyhrajte školní výlet do Evropského
parlamentu s programem šitým
na míru a ubytováním na
jednu noc.
Téma: Demokracie jako součást DNA
Evropské unie v každodenním
životě občanů.
Lhůty:
15. září (registrace)
6. října 2023 (zaslání příspěvků)
Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace
Rue Wiertz 60
1047 Brussels
Belgium

Parlement européen
67070 Strasbourg
France

Internetové stránky úřadu navrhl, vytvořil, spravuje a udržuje Evropský parlament. Na internetové stránky úřadu se proto vztahuje politika Evropského parlamentu v oblasti ochrany soukromí týkající se správy osobních údajů prostřednictvím internetových stránek Europarl.