Cereri neaprobate sau în curs de soluționare

Protecția datelor cu caracter personal

Autoritatea colectează și prelucrează informații cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru a-și îndeplini sarcinile în calitate de organism al Uniunii [care sunt prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene].

Toate datele cu caracter personal sunt tratate în conformitate cu prevederile și cerințele Regulamentului (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date.

Pentru informații mai detaliate, vă rugăm să consultați documentația de mai jos:

Pentru întrebări suplimentare, vă rugăm să luați legătura cu:
Autoritatea pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene

Adresa poștală:

Rue Wiertz 60
1047 Brussels
(Trèves 1 - 05 V 024)

Sediul birourilor:

Rue Belliard 73
1000 Brussels
(office Trèves 1 - 05 V 024)